I-A-8 Gezilen Isı Yalıtımlı Doğal Taş-Beton-Parke-Kaplamalı Çatı


Ürün Seçim Kılavuzu

  1. SEÇENEK 2. SEÇENEK 3. SEÇENEK
1. Kat Su Yalıtımı POLİSER 300 P POLİSER 300 P POLİSER 300 C
2. Kat Su Yalıtımı POLİSER 400 P POLİSER 300 P POLİSER 400 P
Isı Yalıtımı Yalteks Board YBÇ Yalteks Board YBÇ Yalteks Board YBÇ

* Önerilen malzemeler Plastomerik (APP) esaslı olup, soğuk iklimlerde ve hareket yükünün fazla olduğu yapılarda Elastomerik (SBS) esaslı malzemeler önerilir.


YUKARI


  ÖZELLİKLER UYGULAMA
TAŞIYICI Betonarme, prefabrike beton, boşluklu beton bloklar. Yüzey eğim betonuna hazırlanmak üzere temiz olmalıdır. Varsa kapalı dilatasyonlar ortaya çıkartılmalıdır.
EĞİM BETONU Sabit ve homojen dağılım sağlar. Suyu giderlere yönlendirmek ve alt zemini iyileştirmek için eğim planına uygun olarak dökülür. Eğim: %1 - %5 Yüzey kuru, pürüzsüz ve temiz olmalıdır. Tüm çatlak ve delikler harçla doldurulmalıdır. Bütün dik açılı köşelere harçla 45° pah(7,5x7,5 cm) yapılmalıdır.
ASTAR TS 113 Bitüm Emülsiyon 400 gr/m2 veya yüzey şartlarına göre belirlenecek dozajda kullanılır. Yüzey hava şartlarına bağlı olarak 3-24 saatte yalıtım uygulamasına hazır hale gelir.
SU YALITIMI Ürün seçim kılavuzundaki doğru katman belirlenirken yapının teknik özellikleri, iklim koşulları ve yalıtım üzerine gelecek fiziksel yük dikkate alınır. 1. kat membran yatayda noktalı olarak (yüzey alanının %50'si eş dağılımlı eriyecek şekilde) düşeyde ise tam yapıştırılır. 2. kat alttaki kata tam yapıştırılır.
ISI YALITIMI Sudan ve su buharından etkilenmemeli, yaşlanmaya, basınca ve yangına dayanıklı olmalı, boyutsal kararlılık göstermelidir. Extrude polistren cinsi malzemeler önerilir.Kullanılacak ürün kalınlığı TS-825 'e göre yapılan ısı yalıtım hesabı sonucu belirlenir. Isı yalıtım plakalarının genleşme özellikleri göz önüne alınarak yerleştirilmelidir.
1. AYARICI TABAKA Üst ve alttaki tabakaların difransiyel hareketlerini karşılar ve ısı yalıtım tabakasının türüne göre eğim betonun suyundan korumak için kullanılır. 0.2 mm polieliten önerilir. Ek yerlerinden 10 cm bindirilerek kullanılır.
DRENAJ TABAKASI Yağmur suyunun don tehlikesi yaratmadan tahliyesini yapar. Ayrıca tabakanın üzerine min. 2 cm kalınlıkta serbest olarak serilir. Uygun çakıl boyutu: 04-7 mm
2. AYIRICI TABAKA Su yalıtımını, üstteki tabakaların imalatı sırasında oluşabilecek darbelerden korur ve kaplama betonunun yüzeye aderansını artırır. Ek yerlerinden 10 cm bindirilerek serbest halde yüzeye serilir.


YUKARI

YALTEKS Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Her türlü yayın hakkı saklıdır. 2006 © Yalteks.

Ana Sayfa  |  Güncel  |  Profil  |  Ürünler  |  Detaylar  |  Kalite  |  Fuarlar  |  Referanslar  |  Bayilikler  |  İletişim