I-B-2 Eğimli Isı Yalıtımsız Betonarme Çatı


Ürün Seçim Kılavuzu

  1. SEÇENEK
Su Yalıtımı POLİSER 400 P-AR

* Önerilen malzemeler Plastomerik (APP) esaslı olup, soğuk iklimlerde ve hareket yükünün fazla olduğu yapılarda Elastomerik (SBS) esaslı malzemeler önerilir.


YUKARI


  ÖZELLİKLER UYGULAMA
TAŞIYICI Betonarme, prefabrike beton, boşluklu beton bloklar. Yüzey eğim betonuna hazırlanmak üzere temiz olmalıdır. Varsa kapalı dilatasyonlar ortaya çıkartılmalıdır.
DÜZELTME BETONU Düzgün olmayan yüzeyleri iyileştirmek ve buhar kesici tabakaya uygun zemin hazırlamak amacı ile kullanılır. Yüzeyin yalıtım uygulamasına uygun olmadığı durumlarda önerilir. Tüm çatlak ve pürüzleri kapatacak şekilde dökülür. bütün dik açılı köşelere harçla 45° pah (7,5x7,5 cm.) yapılmalıdır.
ASTAR TS 113 Bitüm Emülsiyon 400 gr/m² veya yüzey şartlarına göre belirlenecek dozajda kullanılır. Yüzey hava şartlarına bağlı olarak 3-24 saatte yalıtım uygulamasına hazır hale gelir.
SU YALITIMI Ürün seçim kılavuzundaki doğru katman belirlenirken yapının teknik özellikleri, iklim koşulları ve yalıtım üzerine gelecek fiziksel yük dikkate alınır. 1. kat membran yatayda noktalı olarak (yüzey alanının %50'si eş dağılımlı eriyecek şekilde) düşeyde ise tam yapıştırılır. 2. kat alttaki kata tam yapıştırılır.
MEKANİK SABİTLEME Fiksasyon malzemesi boyutsal kararlılık göstermeli, çivi başının fırlayıp çıkmasın önleyecek şekilde olmalı, noktasal gerilimi azaltacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 1. katın bini hattı boyunca bu kısımlarda gizlenecek şekilde m²'de min. 4 adet uygulanır.


YUKARI

YALTEKS Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Her türlü yayın hakkı saklıdır. 2006 © Yalteks.

Ana Sayfa  |  Güncel  |  Profil  |  Ürünler  |  Detaylar  |  Kalite  |  Fuarlar  |  Referanslar  |  Bayilikler  |  İletişim