I-C-2 Isı Yalıtımsız Bahçe Çatı


Ürün Seçim Kılavuzu

  1. SEÇENEK 2. SEÇENEK
Su Yalıtımı POLİSER 300 P POLİSER 300 C
2. Kat Su Yalıtımı POLİSER 400 P GARDENYA POLİSER 400 P GARDENYA

* Önerilen malzemeler Plastomerik (APP) esaslı olup, soğuk iklimlerde ve hareket yükünün fazla olduğu yapılarda Elastomerik (SBS) esaslı malzemeler önerilir.


YUKARI


  ÖZELLİKLER UYGULAMA
TAŞIYICI Betonarme, prefabrike beton, boşlUklu beton bloklar. Yüzey eğim betonuna hazırlanmak üzere temiz olmalıdır. Varsa kapalı dilatasyonlar ortaya çıkartılmalıdır.
EĞİM BETONU Sabit ve homojen dağılım sağlar. Suyu giderlere yönlendirmek ve alt zemini iyileştirmek için eğim planına uygun olarak dökülür. Eğim: %1 - %5 Yüzey kuru, pürüzsüz ve temiz olmalıdır. Tüm çatlak ve delikler harçla doldurulmalıdır. Bütün dik açılı köşelere harçla 45° pah (7,5x7,5 cm.) yapılmalıdır.
ASTAR TS 113 Bitüm Emülsiyon 400 gr/m² veya yüzey şartlarına göre belirlenecek dozajda kullanılır. Yüzey hava şartlarına bağlı olarak 3-24 saatte yalıtım uygulamasına hazır hale gelir.
SU YALITIMI Ürün seçim kılavuzundaki doğru katman belirlenirken yapının teknik özellikleri, iklim koşulları ve yalıtım üzerine gelecek fiziksel yük dikkate alınır. 1. kat membran yatayda noktalı olarak (yüzey alanının %50'si eş dağılımlı eriyecek şekilde) düşeyde ise tam yapıştırılır. 2. kat alttaki kata tam yapıştırılır.
KORUMA BETONU Alttaki su yalıtımını üstten gelecek darbelere karşı korur. Alttaki su yılıtım katmanına zarar vermeyecek şekilde min. 5 cm kalınlıkta eğime uygun olarak dökülmelidir.
1. AYARICI TABAKA Koruma ve drenaj katmanlarını ayırarak bağımsız çalışmalarını sağlar. Min. 150gr/m² polyester keçe/ geotekstil Ek yerlerinden 10 cm bindirilerek kullanılır.
DRENAJ TABAKASI Yağmur suyunun don tehlikesi yaratmadan tahliyesini yapar. Ayrıca tabakanın üzerine min. 5 cm kalınlıkta serbest olarak serilir. Uygun çakıl boyutu: Ø16-32 mm.
2. AYIRICI TABAKA Üstteki kum tabakası ile alttaki drenaj tabakasının birbirine karışmasını önleyerek katmanları ayırır ve suyun rahatça drenajını sağlar. Min. 150gr/m² polyester keçe/ geotekstil Ek yerlerinden 10 cm bindirilerek serbest halde yüzeye serilir.


YUKARI

YALTEKS Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Her türlü yayın hakkı saklıdır. 2006 © Yalteks.

Ana Sayfa  |  Güncel  |  Profil  |  Ürünler  |  Detaylar  |  Kalite  |  Fuarlar  |  Referanslar  |  Bayilikler  |  İletişim